ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് വന്നാൽ ഉടനടി ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ

0
246

ഈ വീഡിയോ ഒരാളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സഹായകമായേകാം,പൊതു ജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി ഷെയർ ചെയ്യൂ

Comments

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here