ഡൈവിംഗ് ലൈസൻസ് പുതുക്കാൻ ഇനി എളുപ്പം : ഓൺലൈനിലൂടെ എങ്ങനെ പുതുക്കാം

July 31, 2018 admin 0

വാഹനം ഓടിക്കണമെങ്കിൽ  ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് കൂടിയേ തീരു . ലൈസൻസിന്റെ കാലവധി കഴിഞ്ഞു ഒരുമാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ലൈസെൻസ് പുതുക്കാനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ ചെയ്യണം, പലർക്കും മറന്ന് പോകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ലൈസൻസ് പുതുക്കൽ ,പലരും ലൈസൻസ് […]