നിറം കലർത്തിയ ചായപൊടികൾ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം ? മാറാ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്ന ചായപൊടികൾ തിരിച്ചറിയൂ

August 12, 2018 admin 0

ദിവസവും ഒരുനേരമെങ്കിലും ചായ കുടിക്കാത്തവർ നമ്മൾക്കിടയിൽ  വിരളമാണ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ച്‌ തേയിലപ്പൊടിയും ആവശ്യമെങ്കിൽ പാലും പഞ്ചസാരയും സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങളും ചേർത്തും ചായ തയാറാക്കാം.ദിവസവും ഒരു കപ്പ് ചായയെങ്കിലും കുടിക്കുന്നത് നേത്രരോഗമായ ഗ്ലൂക്കോമ വരാതെ തടയും എന്നാണ് പുതിയൊരു […]

ഇനി മായമുള്ള ഭക്ഷണ വസ്ത്തുക്കൾ കേരളത്തിൽ വിൽക്കാൻ കഴിയില്ല

August 3, 2018 admin 0

മായം ചേർത്ത ഭക്ഷ്യ വസ്ത്തുക്കൾ കഴിച്ചു പൊരുതി മുട്ടുന്ന കേരളീയകർക്ക്  രക്ഷയായി ഡിറ്റക്ടർ കിറ്റുകൾ എത്തി . മായം ചേർത്തിട്ടുള്ള ഏതു ഉല്പന്നവും കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്ന ന്യൂതന സാകേതിക വിദ്യയാണ് ഡിറ്റക്ടർ കിറ്റുകലിലുള്ളത് .ഈ ഓണത്തോട് […]